Reméljük az itt eltöltött idő hasznos lesz számodra. Célunk, hogy oldalunk találkozási pont legyen, nem csak velünk, hanem elsősorban a megváltó Jézus Krisztussal. Azzal aki új életet szeretne neked ajándékozni. Tartalmas időtöltést kívánunk!

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programja

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával adjuk közre a Bethánia CE Szövetség 2018. évi programját, nyári táborait, csendesnapjait. Nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket és ismerőseiteket a nyári családos, hitmélyítő, vagy egyedülállóknak szervezett heteinkre, várjuk az angol nyelvet tanulni akaró fiatalokat :)

A hetek teljes ellátással Hajdúszoboszlón 23.000.- Ft-ba, Piliscsabán 17.000.- Ft-ba kerülnek, kivéve az Angol tábort. 10 év alatt a gyermekeknek a tábor ingyenes, 10 év felett (keresőképességig) a felnőtt díj 50 %-ába kerülnek!

Egy személyes bizonyságot fogadjatok el tőlem:
Istenünk drága kegyelmét, szeretetét Jézus Krisztust egy hajdúszoboszlói nyári családi héten ismertem meg, azt követően léptem be a CE szövetségbe, és találtam testvérekre és egy szerető Közösségre. Azt tudom még elmondani, hogy a nyári hitmélyítő hetek nekem olyanok voltak, mint egy-egy kis Bibliaiskola, nagyon sokat tanultam, jegyzeteltem ezeken az áldott alkalmakon. Csatolom a programnaptárunkat, kérlek benneteket, hogy mielőbb jelezzétek részvételi szándékotokat és kérlek osszátok meg, küldjétek tovább :) "Én legeltetem juhaimat, én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr! Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell." Ez 34, 15,16.

Testvéri szeretettel: Tokodiné Baji Tímea - Fénysugarak munkatársa, CE Szövetség alelnöke.

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programjáért kattintson ide.

2018. Június 25. Hétfő,

Hós 2,13–22

“Bizony, hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (19. v.)

Hóseás próféta az Istenhez hűtlenné váló népnek prófétált. Saját személyes életéből is ismerhette azt a fájdalmat, amikor hűtlen lesz valaki hozzá, akit szeret. Erról az előző részben olvastunk. Hóseásnak Isten parancsára és elhívására kellett igét hirdetnie Isten népének, akik olyan istenekhez, bálványokhoz pártoltak, akik valójában nem istenek. A mi életünkben is megtörténhet, hogy a minket szerető Isten tiszteletét hamis istenekkel, bálványokkal cseréljük fel, amelyek lehetnek külső dolgok vagy akár a saját vágyaink is. Ilyenkor szükségünk van a prófétai figyelmeztetésre, hogy önvizsgálatot tartva visszatérjünk Istenhez. De meghallhatjuk Isten ígéretét is arról, hogy az ő elhívása megmásíthatatlan, akit egyszer magához vont, azt ő nem engedi elveszni. Ha a népe hűtlenné vált is, Ő hű maradt hozzájuk, és elkészítette számukra azt az időt, amikor hűséggel (hittel) jegyzi el őket magának, és az ő törvényét, ismeretét a szívébe írja azoknak, akik az övéi.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 8,6–13

Tegnapi

“De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem” (Jn 17,20)

A Budapest-Józsefvárosi (Salétrom utcai) református gyülekezet beosztott lelkésze vagyok, teológiai tanulmányaimat 2017-ben fejeztem be. Lelkipásztorként az ige tanítójaként kell megszólalnom, azonban úgy gondolom, hogy Isten szavának elsősorban mindnyájan tanulói vagyunk (tanítványok). Egész életünkben ebben a közösségben formálódunk az ige egyszerű és érthető igazságai által. Jézus Krisztus főpapi imájában könyörgött a tanítványokért, de nemcsak értük, hanem mindazokért akik az ő igehirdetésüket meghallva jutnak hitre. (Így értünk is!) Hálásak lehetünk Istennek azért, hogy gondja van arra, hogy az ő tiszta és világos igéje eljusson hozzánk, sőt a minket követő nemzedékekhez is (vö. 19. zsoltár).

Péntek Dániel Gábor lp.

Zsolt 58.

“Az emberek pedig ezt mondják: Mégiscsak van jutalma az igaznak, bizony van ítélő Isten e földön!” (12. v.)

Az olvasott zsoltár az istentelen emberek életét írja le, akik igazságtalan ítéleteket hoznak és az igazakat sanyargatják. Az igazak a zsoltárok szerint azok, akik az Úrhoz menekülnek, belé vetik bizalmukat és az ő rendelései szerint élnek. Ők hittek az ítélő Istenben várva a szabadító Messiást. Isten nem hagyta magára a bűnös világot, hanem megváltotta azt. Jézus Krisztus által új szövetséget kötött velünk, és az ő igazságába öltözteti azokat, akik egyedül Krisztusba vetik bizalmukat és őt követik. Mi is valljuk, hogy “van ítélő Isten”, de reménységgel várhatjuk az ő ítéletének idejét, ami után már nem az istentelen gonoszság fog uralkodni a földön. A teljes váltság idejét e világ megítétetése után hozza magával Jézus Krisztus. Erről a boldog jövőről írja a Jelenések könyve: „…Íme, az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,3–4)

Ajánlott igeszakasz: Jel 21,3–8

Online Biblia