Reméljük az itt eltöltött idő hasznos lesz számodra. Célunk, hogy oldalunk találkozási pont legyen, nem csak velünk, hanem elsősorban a megváltó Jézus Krisztussal. Azzal aki új életet szeretne neked ajándékozni. Tartalmas időtöltést kívánunk!

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programja

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával adjuk közre a Bethánia CE Szövetség 2018. évi programját, nyári táborait, csendesnapjait. Nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket és ismerőseiteket a nyári családos, hitmélyítő, vagy egyedülállóknak szervezett heteinkre, várjuk az angol nyelvet tanulni akaró fiatalokat :)

A hetek teljes ellátással Hajdúszoboszlón 23.000.- Ft-ba, Piliscsabán 17.000.- Ft-ba kerülnek, kivéve az Angol tábort. 10 év alatt a gyermekeknek a tábor ingyenes, 10 év felett (keresőképességig) a felnőtt díj 50 %-ába kerülnek!

Egy személyes bizonyságot fogadjatok el tőlem:
Istenünk drága kegyelmét, szeretetét Jézus Krisztust egy hajdúszoboszlói nyári családi héten ismertem meg, azt követően léptem be a CE szövetségbe, és találtam testvérekre és egy szerető Közösségre. Azt tudom még elmondani, hogy a nyári hitmélyítő hetek nekem olyanok voltak, mint egy-egy kis Bibliaiskola, nagyon sokat tanultam, jegyzeteltem ezeken az áldott alkalmakon. Csatolom a programnaptárunkat, kérlek benneteket, hogy mielőbb jelezzétek részvételi szándékotokat és kérlek osszátok meg, küldjétek tovább :) "Én legeltetem juhaimat, én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr! Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell." Ez 34, 15,16.

Testvéri szeretettel: Tokodiné Baji Tímea - Fénysugarak munkatársa, CE Szövetség alelnöke.

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programjáért kattintson ide.

2018. Augusztus 19. Vasárnap,

„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1Jn 4,16b)

Feleségem édesanyja mondta el, hogy párom – még gyermekként – ügyesen kivágta magát egy buta kérdés csapdájából. A szülők kérdezgették: szereted anyát, apát, a testvéred? Az „igen” válaszok után provokálták: de kit szeretsz a legjobban? Amikor sokáig nem válaszolt és az unszolást sem hagyták abba, határozottan felelt: „ÉN MINDENKIT LEGJOBBAN SZERETEK!” Később, névnapi ajándékkén egy fali táblát kapott ezzel a mondással és a fenti igével. A gyermeki lélek még tiszta, jobban érti a szeretet lényegét. Isten szeretetének átélése után, gyermeki módon tudunk szeretni. Mennyire maradt ez meg bennünk?

Kiss István

Zsolt 41.

„Azt mondtam: URam, kegyelmezz nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!” (5.v.)

Innen indul minden bajra a megoldás. Lehet hivatkozni az ellenségre, hűtlenné vált barátokra, nyilván ők is felelősek a tetteikért, de az első, hogy én milyen kapcsolatban vagyok az Úrral. Amivel kezdődik a zsoltár, az is lényeges: odafigyelni a másik ember nyomorúságára, segíteni amennyire tőlem telik. Várhatom érte a megmenekülést…, de akkor is csak azt adtam, amit én is kaptam. A kiinduló pont a lelkem gyógyulása! A lázadástól, önzéstől, rosszat akarástól beteg lelkem meggyógyítása. A konkrét tettek, a vétkek mind ennek a betegségnek a tünetei! Mivel magam kerestem és akartam a betegséget, csak azzal kezdhetem: „kegyelmezz nekem”. Egyáltalán nem várhatom el, hogy Isten meggyógyítson, de kérhetem, mert azt mondta: „…én vagyok az ÚR a te gyógyítód.” (2Móz 15,26) A hitben élő orvosok mondják, hogy csak a testi betegséget gyógyítani nem eléggé sikeres, a teljes gyógyuláshoz lelki gyógykezelés is szükséges.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 32,5

Tegnapi

1Jn 2,1–6

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.” (1–2. v.)

Milyen gyakran keressük a pártfogókat a földön!? Emberekhez futkosunk, nekik panaszkodunk, és legtöbbször tőlük várjuk sorsunk és mindennapjaink jobbra fordulását. Jól van ez így? Naponként feltehetjük ezt a kérdést. A válasz sajnos sokszor elszomorító. Ezért az Úr jogosan marasztal el bennünket. Az emberek szokásai, rendelkezései, parancsai, gyakran félrevezetnek és tévútra terelnek. Így elveszíthetjük egészségünket, belső és külső békességünket is. A Fiú kiengesztelte az Atyát! Isten így mindent a javunkra tud fordítani. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak” (Róm 8,28). Hogy ez így legyen, Jézus Krisztussal közösségben kell lennünk és az ő parancsolatait követnünk. Megvallom Uram, hogy sokszor nem így van az életemben. Azért könyörgök, hogy legalább törekedjem erre, a veled való engedelmes közösségre és a neked tetsző életre. Ezért fontos a napi bibliaolvasás, imádkozás és imádkozó közösségbe járás gyakorlata. Így legyen, ámen!

Ajánlott igeszakasz: Róm 8,28–32

Online Biblia