Reméljük az itt eltöltött idő hasznos lesz számodra. Célunk, hogy oldalunk találkozási pont legyen, nem csak velünk, hanem elsősorban a megváltó Jézus Krisztussal. Azzal aki új életet szeretne neked ajándékozni. Tartalmas időtöltést kívánunk!

Bethánia CE Szövetség 2018. évi programja

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával adjuk közre a Bethánia CE Szövetség 2018. évi programját, nyári táborait, csendesnapjait. Nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket és ismerőseiteket a nyári családos, hitmélyítő, vagy egyedülállóknak szervezett heteinkre, várjuk az angol nyelvet tanulni akaró fiatalokat :)

A hetek teljes ellátással Hajdúszoboszlón 23.000.- Ft-ba, Piliscsabán 17.000.- Ft-ba kerülnek, kivéve az Angol tábort. 10 év alatt a gyermekeknek a tábor ingyenes, 10 év felett (keresőképességig) a felnőtt díj 50 %-ába kerülnek!

Egy személyes bizonyságot fogadjatok el tőlem:
Istenünk drága kegyelmét, szeretetét Jézus Krisztust egy hajdúszoboszlói nyári családi héten ismertem meg, azt követően léptem be a CE szövetségbe, és találtam testvérekre és egy szerető Közösségre. Azt tudom még elmondani, hogy a nyári hitmélyítő hetek nekem olyanok voltak, mint egy-egy kis Bibliaiskola, nagyon sokat tanultam, jegyzeteltem ezeken az áldott alkalmakon. Csatolom a programnaptárunkat, kérlek benneteket, hogy mielőbb jelezzétek részvételi szándékotokat és kérlek osszátok meg, küldjétek tovább :) "Én legeltetem juhaimat, én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr! Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell." Ez 34, 15,16.

Testvéri szeretettel: Tokodiné Baji Tímea - Fénysugarak munkatársa, CE Szövetség alelnöke.

2018. Május 25. Péntek,

Zsid 10,32–39

„Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. (38–39. v.)

Van igaz ember? Az ige azt mondja, hogy: „Nincsen igaz ember egy sem.” (Róm 3,10b) Igaz ember az, aki Krisztusban van. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1). Minden hit által valósul meg a hívő ember életében. A hit embere hitből él, hitben jár, és a hit harcait vívja. Nem a hitéből él, hanem hitből él. A hite élő, mert kapcsolata van Istennel az élet forrásával. Krisztusba beoltatott. Hitből élni nem más, mint Őbenne lenni, Őt követni. A „krisztuskövetés” elválaszthatatlan a szenvedéstől, és az üldöztetéstől, azonban mindez javunkra válik. „De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;” (Róm 5,3) Mikor lesz a hit emberéből a meghátrálás embere? Akkor, ha elcsügged, mert önmagára néz, vagy a körülményeinek foglya. Nagy veszély az, ha korábbi szilárd meggyőződését elveszti, mert leveszi tekintetét az Úrról. Te gyönyörködsz-e a benned élő Krisztusban?

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 11,16–33

Tegnapi

Zsid 10,26–31

„ Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. (26–27. v.)

A Jézus Krisztusban nyert váltság bűnbocsánatot ad a hívő embernek, de ezen kívül meg is szabadítja az övéit a bűn hatalmától, és leoldja a bűn bilincseit. Mindazáltal a hívő ember is vétkezik, és elbukik, hisz testünk megváltása még ezután lesz. Isten gyermeke azonban kerüli a bűnt, és ha mégis gyengesége, vagy tudatlansága miatt belekeveredik, nem érzi jól magát benne, mert megrontja a kapcsolatot az ő Urával. Igyekszik megszabadulni tőle, és rendezni azt az Úrral. „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4,16). Ez a hívő ember kiváltsága. De milyen bűnről beszél a választott ige? Szándékosról. Még a jog is különbséget tesz szándékosság, és gondatlanság között. Tudatosan, előre megfontoltan, rákészülve megteszed, bár tudod, hogy ezzel megtagadod az Urat. Tudatosan azonosulsz a bűnnel, megmaradsz a bűnben… Ne játssz a bűnnel, és ne élj vissza a kegyelemmel! Isten Lelke int ma téged, hogy van halálos bűn, amire nincs bocsánat!

Ajánlott igeszakasz: 2Pét 2,1–22

Online Biblia

Június 2.

Hajdúböszörményi közösség körzeti csendes napja

Június 11 –16.

Egyedül élők hete (Piliscsaba)
További programjaink...