02-15 5Móz 24,6–22

február 15.

”Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott onnan Istened, az Úr. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj.” (18. v.) 

Ebben az igeszakaszban az emberszeretet különböző törvényeiről ad tanítást az Úr. Az irgalmasság cselekedeteit kéri az övéitől, mert a mi mennyei Atyánk maga is irgalmas, ezért az irgalmasságban leli gyönyörűségét és nem az áldozatokban. Jézus azzal a céllal hív önmagához minket, hogy megtanuljuk Tőle, hogy alázatos és szelíd lelkű, hogy békességet találjunk lelkünknek. Tanít arról a hegyi beszédben, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Példázat gyanánt elénk adta az irgalmas samaritánus történetét. Jézus nem kezelési útmutatót hagyott hátra a számunkra, hanem megmutatta, hogyan éljünk: „...amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek”, „amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük”(Mt7,2b. 12). Ne emberi mércék szerint mérjünk, hanem Istenével, aki Krisztusban minden mértéket meghaladó szeretetével hajolt le hozzánk. Hajlamosak vagyunk elfelejteni milyen körülmények közül szabadított ki minket a mi Urunk. A keresztyén gőg és a  kegyetlen kegyesség nagy akadály abban, hogy Isten lelkületével élhessünk a világban. Ne felejtsd el kedves testvérem, hogyan tértél meg, honnan hozott ki téged Istened, az Úr.

 

Ajánlott igeszakasz: Jel 2,1–7
http://www.parokia.hu/bible/