Debreceni Körzeti Csendesnap

Szombat, 2017. október 14. - Szombat, 2017. október 14.

Debreceni Bethánia CE Szövetség szeretettel hívja a Debreceni körzeti csendesnapra

2017. október 14.

A KÁlvin tér 17. szám alá K Ö V E S S E N G E M ! címmel

 

Program:

Délelőtt:

Gyülekezés: 106., 89. ének

10.00 - Köszöntés, imaközösség, ének (70.)

10.15 - Nyitó áhítat - Tokodiné Baji Tímea - ének (397.)

10.30 - Bizonyságtétel - Bódi Éva - ének (85.)

10.45 - Gyurkó József lp. szolgálata - ...aki engem követ, nem jár sötétségben - Jn 8,12 - ének (212.)

11.15 - Búzás Dénes lp. Szolgálata - ...ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya - Jn 12,26 - ének (92, 101. ének, az utolsó fennállva)

11.45 - Hirdetések

11.50 - Fórum - vezeti Gyurkó József lp. - ezen belül Szabó Gyula bácsi lp. buzdítása

12.15 - Szeretetvendégség

Délután:

13.00 - Éneklés (265., 392, 194. ének)

13.15 - Bizonyságtétel - Kiss Ibolya Noémi - ének (137.)

13.30 - Dr. Ormóshegyi Zoltán lp. -...aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha - Jn 6,35 - ének (493.)

14.00 - Záró áhítat - Miklóssy József - ének (486.)

14.15 - Zárás, Imaközösség, áldás - ének (82.)

14.30 - Hazaindulása

A csendesnap levezetője: Tokodiné Baji Tímea

A technikai dolgok (kivetítés, felvétel, mikrofon) szolgál: Kiss Zsolt

A szeretetvendégség lebonyolításáért hála és köszönet Daniné Katika néninek és az abban részt vevőknek.

ISTEN SZENT LELKE TEGYE ÁLDOTTÁ MINDEN SZOLGÁLÓ TESTVÉR KÉSZÜLÉSÉT ÉS A CSENDES NAP EGÉSZ MENETÉT!